×

કવાંટ વિષે

કવાંટ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના છોટાઉદેપુર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. કવાંટ (તા. કવાંટ) આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

Read More
હર્ષિત પટેલ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

કવાંટ વિષે

કવાંટ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના છોટાઉદેપુર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. કવાંટ (તા. કવાંટ) આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

Read More
૧૩૩
ર,૦૧,પ૯૩
૪૬

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો